Frez do aluminium owalny – E

Opis

 Nazwa Wymiary Kształt – typ KOD
Frez do aluminium owalny – E 9,5 x 16 x 6 owalny – E TZ 5082
12,7 x 22 x 6 TZ 5172