Ściernice ze spoiwem żywicznym Typ 9010 – 98C

98C – węglik krzemu, czarny.

rys-Sciernice-zywicznym-Typ9010

Osełka do obciągania, wyrównywania ściernic i.t.p.

Opis

Kod Wymiary (mm) B × C × L Charakterystyka
140008 50 × 20 × 200 98C16VB