Ściernice ze spoiwem żywicznym Typ 1112 – 98C

98C – węglik krzemu, czarny.

rys-Sciernice-zywicznym-Typ1112

Do szlifowania betonu, żelbetu, lastryka, kamieni, materiałów ceramicznych, twardego kruchego żeliwa i.t.p.

Opis

Kod Wymiary (mm) D / J × T × H – W… E… K… Charakterystyka
130601 150/120 × 50 × 5/8″ – W40E20K54 98C16P6B346