Ściernice ze spoiwem żywicznym Typ 11 – 95A

95A – elektrokorund zwykły

rys-Sciernice-zywicznym-Typ11

Do zgrubnego szlifowania elementów stalowych, żeliwnych, staliwnych, do szlifowania spoin, odlewów, szyn i.t.p.

Opis

Kod Wymiary (mm) D / J × T × H – W… E… K… Charakterystyka
130032 110/90 × 55 × 22,2 – W20E12K48 95A16Q6B97
130016 110/90 x 55 x 22,2 – W20E12K48 95A16N6B97
130035 110/90 x 55 x 22,2 – W20E12K48 95A36Q6B97