Ściernice ze spoiwem żywicznym Typ 3121 – 98C

98C – węglik krzemu, czarny.

rys-Sciernice-zywicznym-Typ3121

Do szlifowania lastryko, betonu, kamienia, ceramiki w budownictwie, kamieniarstwie i.t.p.

Opis

Kod Wymiary (mm) B × C × L – H / X / L1 Charakterystyka
140171 80 × 40 × 95 – M6 / 50 / 9 98C20M6B