Ściernice ze spoiwem żywicznym Typ 9011 – 98C

98C – węglik krzemu, czarny.

rys-Sciernice-zywicznym-Typ9011

Osełka do obciągania, wyrównywania ściernic i.t.p.

Opis

Kod Wymiary (mm) B × L Charakterystyka
140591 25 × 150 98C16VB