Ściernice ze spoiwem żywicznym Typ 3110 – 98C

98C – węglik krzemu, czarny.

rys-Sciernice-zywicznym-Typ3110

Do szlifowania lastryko, betonu, kamienia, ceramiki w budownictwie, kamieniarstwie i.t.p.

Opis

Kod Wymiary (mm) B × C × L Charakterystyka
140188 55 × 75 × 150 98C14N5B „0”
140127 55 × 75 × 150 98C14P5B „0”
140129 55 × 75 × 150 98C20P5B „0”
140130 55 × 75 × 150 98C36N5B „1”
140131 55 × 75 × 150 98C54N6B „2”
140132 55 × 75 × 150 98C100N7B346 „3”