Ściernice ze spoiwem żywicznym Typ 11 – 98C

98C – węglik krzemu, czarny

rys-Sciernice-zywicznym-Typ11

Do szlifowania betonu, żelbetu, lastryka, kamieni, materiałów ceramicznych, twardego kruchego żeliwa i.t.p.

Opis

Kod Wymiary (mm) D / J × T × H – W… E… K… Charakterystyka
130036 110/90 × 55 × 22,2 – W20E12K48 98C14N6B97
130037 110/90 × 55 × 22,2 – W20E12K48 98C16N6B97
130038 110/90 × 55 × 22,2 – W20E12K48 98C24N6B97
130039 110/90 × 55 × 22,2 – W20E12K48 98C36N6B97
130040 110/90 × 55 × 22,2 – W20E12K48 98C46N6B97
130041 110/90 × 55 × 22,2 – W20E12K48 98C60N6B97