Ściernice ze spoiwem żywicznym Typ 5 – 98C

98C – węglik krzemu czarny

rys-Sciernice-zywicznym-Typ5

Do szlifowania betonu, żelbetu, lastryka, kamieni, materiałów ceramicznych, twardego kruchego żeliwa i.t.p.

Opis

Kod Wymiary D x T x H – P…F… Charakterystyka
116060 150 x 32 x 32 – P75F16 98C16R5B97