Ściernice ze spoiwem żywicznym Typ 5303 – 98C

98C – węglik krzemu, czarny.

rys-Sciernice-zywicznym-Typ5303

Do szlifowania lastryko, betonu, kamienia, ceramiki w budownictwie, kamieniarstwie i.t.p.

Opis

Kod Wymiary (mm) D / J × T × H / H1 Charakterystyka
110562 125/73 × 38 × 36/30 98C16M6B
110563 125/73 × 38 × 36/30 98C20M6B
110564 125/73 × 38 × 36/30 98C36M6B
120406 125/73 × 38 × 36/30 98C54M6B